24 Temmuz 2010 Cumartesi

Ud Akordu

UD AKORDU:

ALT TELDEN BAŞLAYARAK
 • 1.TEL =SOL
 • 2.TEL =RE
 • 3.TEL =LA
 • 4.TEL =Mİ
 • 5.TEL =Sİ
 • 6.TEL =FA#

2 yorum:

 1. Geleneksel Türk müziğinin klasik Batı müziğinden farklı, kendine özgü bir akord düzeni vardır. Geleneksel Türk Müziğinde notalar sol anahtarına göre yazılmakta, çıkan sesler Batı müziği notalarına nazaran farklı frekanslarda tınlamaktadır. Batı müziğinde 440 frekanslı ses LA olduğu halde Türk müziğinde bu frekans RE (Neva) notasına denk gelmektedir.

  Ud icrasında yaygın olarak “Bolahenk” (yerinden icra) adı verilen akord düzeni kullanılmaktadır. Bu durumda bir şarkının ud ile icrasında udun transpoze çalması (seslerin transpozisyonu) gerekmektedir.

  Udda boş tel isimleri uluslararası (Klasik Batı) müzik literatürüne göre aşağıdan yukarıya doğru, SOL-RE-LA-Mİ-Sİ-#FA(diyez)dir. Üst tel #FA(diyez) yerine LA da yapılabilir.

  Bolahenk düzeninde udu akort aleti ile akort ederken; örneğin, akort aletinin LA sesi, ud'un RE teline (alttan ikinci) akortlanir ve bu tele RE denir.

  Bu düzene göre udun akordu ve Batı müziğindeki ya da akort aletindeki duyuluşu aşağıdaki gibidir:


  Akort aleti sesleri Ud sesleri

  D4 = RE....................... SOL (alt tel)

  A3 = LA....................... RE

  E3 = Mİ....................... LA

  B2 = Sİ....................... Mİ

  #F2 = #FA2(diyez).............. Sİ

  #C2 = #DO (diyez).............. #FA (üst tel)

  Not: Üst teli LA yapacaksanız, akort aletini Mİ (E2) sesine akortlayın.

  Bedirhan Akdeniz

  YanıtlaSil